Regulamentul campaniei promoționale Summer drinks essentials

Regulamentul campaniei promoționale "Summer drinks essentials"

Campania promoțională pentru clienții societății BIODECK S.A.

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania "Summer drinks essentials", este organizată de către BIODECK S.A., cu sediul social în localitatea București, sector 2, Bulevardul Dacia nr.56, Corp A, Mansarda, punct de lucru localitatea Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr.1, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/14200/2019, Cod Unic de Înregistrare RO 37918297, IBAN RO88BACX0000001763130000, deschis la Unicredit Bank SA, sucursala Nicolae Titulescu, telefon: 0374336850.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participant. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România.

Art.1.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfășurării.

Art.2.1. Campania promoțională poartă denumirea Campania ” Summer drinks essentials

Art.2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 10 iunie - 15 iulie pe site-ul www.biodeck.ro

Art.2.3 Campania promoțională se va desfășura în limita stocului disponibil.

Art. 2.4 Campania promoțională se va aplica atât persoanelor fizice, cât și juridice.

Articolul 3. Produse participante Ia campanie

Art.3.1. Produsele participante la Campanie sunt produsele din categoria Pahare și Capace, disponibile în portofoliul Organizatorului campaniei, denumite în continuare ”Produsele participante”/ “Produsele promoționale” și sunt prezentate în prezentul Regulament și pe site-ul www.biodeck.ro.

Art. 4. Mecanismul Campaniei

Campania constă în oferirea de produs gratuit pentru produsele participante la promoție, respectiv acordarea gratuită a 1 unui set (50 buc) de capace de pahare la achiziționarea unui 1 set de pahare transparente de 250 ml (50 buc).

La achiziționarea Produselor participante la Campanie, Participantul poate opta să cumpere produse Biodeck aflate sau nu în Campanie. Organizatorul va pune la dispoziția tuturor clienților atât Produsele promoționale, cât și cele obișnuite (fără gratuitatea care face obiectul prezentei Campanii).

Pentru ca un Participant să poată participa la prezenta Campanie, trebuie sa respecte următorul mecanism și să îndeplinească, în mod cumulativ, condițiile de mai jos:

• achiziția Produselor promoționale se face online, de pe site-ul www.biodeck.ro;

• produsul oferit gratuit are cod de produs propriu, diferit față de produsul de bază achiziționat în cadrul Campaniei;

• la achiziționarea produselor participante la campanie, clientul poate opta să cumpere doar produse Biodeck aflate în campanie.

• promoția se poate cumula cu alte campaniile promoționale în curs de desfășurare pe site-ul www.biodeck.ro

• promoția este valabilă în limita stocului disponibil

• cantitatea minimă din Produsele participante achiziționată este de 1 set de pahare transparente 250 ml de + 1 set capace transparente diametru 76 mm, gratuitatea fiind acordată sub formă de pachet promo, respectiv la achiziționarea pachetului 1 set pahare transparente 250 ml, 1 set de capace transparent va fi acordat cu titlu gratuit către Participant cu valoarea valabilă în site-ul www.biodeck.ro. Regulamentul se aplică pentru achiziții de multiplu de cantitate minimă, conform precizărilor de mai sus (comenzile de fracții nu beneficiază de oferta pachetului promoțional).

• produsul gratuit se acordă direct în cadrul pachetului de produse promoționale, la achiziția pachetului promotional specific Produselor participante la promoție, avand cod dedicat/pachet.

• factura va conține direct pachetul de produse promotionale aflate în campanie.

Un Participant poate achiziționa unul sau mai multe pachete care fac obiectul acestei Campanii, pentru acordarea gratuității fiind necesar ca toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament să fie îndeplinite în referire la fiecare tip de Produs participant în parte.

Articolul 5. Dreptul și condițiile de participare

De aceasta campanie beneficiază orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani si/sau persoana juridica având domiciliul/sediu sau rezidentă în Romania și care achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate.

Articolul 6. Modalitate de identificare si cumparare

Art. 6.1. O persoană fizică și/sau juridică poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții, dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 6.2. Campania este semnalizată pe eticheta sub forma unei buline de culoare verde și scris cu alb: "1+1 gratis”.

Articolul 7. Limitarea răspunderii

Art. 7.1. Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita Ia următoarele: pierderile sau deteriorarile etichetelor campaniei;

Art. 7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară campania.

Art. 7.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei sau imaginea companiei.

Art. 8. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezenta Campanie se desfasoara în scopul stimularii vânzarilor.

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente aparținând sediului social al organizatorului.

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale

Art. 10.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională sau de a modifica regulamentul și anexele acestuia, oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a clienților prin mijloace de comunicare corespunzătoare (site biodeck.ro).

Articolul 11. Regulamentul campaniei promoționale

Art. 11.1. Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit la sediul organizatorului sau pe site-ul biodeck.ro pe toata perioada de desfășurare a campaniei.

Art. 11.2. Orice contestație având ca obiect campania promoțională "Summer Drinks Essentials" poate fi depusă la adresa: Șos. București-Târgoviște Nr.1, Buftea Ilfov, sau trimisă pe mail la marketing@biodeck.ro

Art. 12. Confidențialitatea datelor

În scopul menținerii unei baze de date a participanților la aceasta Campanie în baza interesului nostru legitim, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, respectiv: numele, prenumele, adresa, e-mail, telefon. Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (”RGPD„) și legislatia subsecventa în aceasta materie.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea cerințelor legale în vigoare, precum și ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Organizatorul sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Datele participantilor vor fi tratate ca fiind confidențiale. Acordul Participanților poate fi retras în orice moment printr-o solicitare scrisă la adresa marketing@biodeck.ro

Legalitatea prelucrării datelor participanților înainte de retragerea consimtamantului ramane neafectata.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizată, reprezentanții legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentanții Organizatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Organizatorului, imputerniciti ai Organizatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autorități publice centrale și locale, organizații internaționale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații de cercetare a pieței.

Conform art. 15 – 22 din RGPD, persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi: dreptul de acces, rectificare, ştergere, restricţionarea prelucrării, portabilitate, opoziţie, precum şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (profilare). Persoana vizată își poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare/solicitare la sediul Organizatorului.

Pentru toate detaliile referitoare la stocarea, prelucrarea și ștergerea datelor, precum și drepturile participanților, privind utilizarea datelor personale, consultați Politica de Confidențialitate la adresa următoare https://www.biodeck.ro/index.php?route=information/information&information_id=3

Art. 13. Clauze finale

Organizatorul nu va avea vreo răspundere și nu va putea fi implicat în vreun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legătură cu aceasta Campanie.


Top